Moravskoslezští policisté mají mistra v řízení dopravy

Při v pořadí již 14. ročníku soutěže Regulovčík roku změřili moravskoslezští dopravní policisté své „síly“ v části odborné i dovednostní, praktické. Nádherná skleněná putovní trofej pro vítěze právem přináleží prap. Miachaelu Jastrzembskému z oddělení silničního dohledu.

Soutěže se v zúčastnilo 20 dopravních policistů, včetně jedné ženy. Do Ostravy přijeli z celého kraje, tedy z dopravních inspektorátů jednotlivých územních odborů a Městského ředitelství policie Ostrava, dále z dálničních oddělení Ostrava, Mankovice a Frýdek-Místek a z oddělení silničního dohledu krajského ředitelství. Soutěžící podpořili také náměstek ředitele krajského ředitelství plk. Mgr. Libor Schejok a vedoucí odboru služby dopravní policie plk. Mgr. Petr Štencel. Ani letos nechyběla komise, jejíž členové dbali nad pravidly soutěže a vše řádně bodově hodnotili.

První disciplínou bylo řízení silničního provozu na frekventované křižovatce v Ostravě, kde byla vypnuta světelná signalizace. Zatímco dosavadní ročníky soutěže provázelo slunce, letos připravilo počasí ne zrovna příjemný bonus ve formě vydatného deště. Ten ztížil podmínky pro regulovčíky a samozřejmě vůbec nepomáhal řidičům, kteří často při jejich pokynech tápali. Policisté na křižovatce předvedli, jak dokáží usměrnit provoz. Hodnoceni byli mimo jiné za vystupování při převzetí a předání křižovatky, pohyb v křižovatce a přesnost a srozumitelnost pokynů. Křižovatka byla shodná jako v předchozích letech. Tvoří ji několik jízdních pruhů, přechody pro chodce, přejezd pro cyklisty a nechybí projíždějící tramvaje. Pro soutěž z dopravně technického hlediska tedy jednoznačně vhodná.

Po někdy až adrenalinových chvílích absolvovali policisté teoretickou část soutěže, kdy v časovém limitu prokazovali odbornost při testech z dopravních předpisů. Pokračovali druhou disciplínou praktické části spočívající v jízdě zručnosti a techniky jízdy. Na ostravském polygonu předvedli, jak si poradí při jízdě na mokré ploše, při slalomové jízdě, bodováni byli rovněž v přesnosti a rychlosti při parkování nebo otáčení vozidla ve stísněném prostoru.

Soutěž byla opravdu vyrovnaná, bodové rozdíly minimální. Vítězem Regulovčíka roku 2024 je prap. Miachael Jastrzembski z oddělení silničního dohledu krajského ředitelství, druhé místo obsadil nprap. Jindřich Kozelský rovněž z oddělení silničního dohledu a třetí místo obsadil prap. Michal Hadáček z dálničního oddělení Frýdek-Místek krajského ředitelství. Kolegové, kteří obsadili 1. a 2. místo, budou reprezentovat naše krajské ředitelství na celorepublikové soutěži dopravních policistů.

Policistům na stupních vítězů přináleží gratulace, všem ostatním poděkování za účast a vynikající výkony. Patří se také poděkovat všem, kteří poskytli podporu a součinnost při pořádání soutěže.

VSTUP DO DISKUZE