Moravskoslezský kraj i Ostrava pojedou společně s Prahou na veletrh Expo Real

Prestižní developerský veletrh se uskuteční ve dnech 7. až 9. října 2024 v německém Mnichově. Prezentují se na něm desítky tisíc účastníků z více jak 70 zemí světa, což Expo Real řadí mezi světově nejvýznamnější investiční veletrhy. Ostrava, Moravskoslezský kraj a Praha se této prestižní a specializované akce účastní dlouhodobě, a i letos se představí ve společné expozici s názvem Czech Cities & Regions. Potenciální obchodní partneři ze zahraničí a zájemci o investování tak budou mít možnost získat komplexní informace o vývoji investičního prostředí v České republice.

„Na veletrhu atraktivně a uceleně představíme nabídku investičních příležitostí v Moravskoslezském kraji. Od velkých průmyslových zón, přes menší parky až po jednotlivé pozemky. Případní investoři tak získají komplexní představu, co je v našem kraji k prodeji již připraveno nebo kde příprava území běží. Také odprezentujeme pozemky, které mají do budoucna podle prvotní analýzy vysoký obchodní potenciál. V nabídce máme nemovitosti dílčích velkých vlastníků a developerů, ale také měst a obcí, které spolupracují s naší regionální rozvojovou agenturou Moravskoslezské Investice a Development. Rád bych také upozornil na lidské kapacity a naši sílu, která spočívá v přítomnosti místních univerzit a vědecko-výzkumných institucí. Jednoduše řečeno, chceme budovat dobré jméno regionu a přivádět do něj investory, kteří sem přinesou novou energii, technologie a pracovní místa. To ještě více posílí naši ekonomiku i životní úroveň,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica.

Pro letošní ročník veletrhu EXPO REAL zopakujeme designovou expozici na ploše 228 m2, za jejímž návrhem stojí renomovaná architektonicko-urbanistická kancelář CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o. Expozice reflektuje současné trendy v architektuře a klade důraz na podporu udržitelnosti. Poskytne prostor pro setkání a jednání v různých stupních formálnosti a zároveň zajistí pohodlí a komplexní zážitek návštěvníkům. V několika částech symbolicky odkazuje na projekty v Praze, Ostravě i Moravskoslezském kraji, a to na jejich nové kulturní a architektonické dominanty. Letos bude opět připraven odborný program s prezentacemi a diskusemi s významnými osobnostmi developmentu a architektury, čímž se zvýší zájem o český stánek.

„Je podstatné se objevit na těchto veletrzích a dát o sobě vědět. Setkat se s investory a poznat nové. Získat přehled o tom, co se děje ve světě na realitním trhu zajímavého a inspirovat se jinými regiony i městy. Koncept společné prezentace českých měst a regionu, nastavený v minulých letech, je osvědčený a smysluplný. Ostrava má investorům stále co nabídnout. Dbá na hodnotnou architekturu a výrazné projekty a činí celou řadu kroků ke kvalitní a současně funkční zástavbě. Je to město plné příležitostí a je vidět, že investoři i obyvatelé chtějí být součástí této proměny,“ konstatoval primátor města Ostravy Jan Dohnal.

Město Ostrava se veletrhu účastní od roku 2002, vyjma dvouleté pandemické pauzy, jde již o tradiční formát prezentace. Původní koncept individuální prezentace jednotlivých měst vystřídala efektivnější forma společné expozice. V uplynulých letech byly díky jednáním, iniciovaným na veletrhu, realizovány velmi zdařilé projekty ve městě. Mezi posledními projekty byla například jednání k pozemku v lokalitě T-PARKU, v územích Karolina, Hrušov, ale i v průmyslové zóně Mošnov byla později realizována výstavba investorů v návaznosti na jednání, započatá na veletrzích. „Ostrava je lídrem mezi městy a regiony v tom, jak se prezentuje, a především jak připravuje nabídku pro investory. Je zřejmé, že za výsledky, které přicházejí, stojí dlouholetá a kontinuální práce širokého ostravského týmu. Mne osobně těší, že v této práci pokračujeme. Na letošní ročník veletrhu opět přivezeme kvalitní nabídku. Připravujeme záměr prodeje na lokalitu Opavská-Martinovská, o rozloze 33 000 m2, a věříme, že tato lokalita na veletrhu vzbudí zájem. V lokalitě by mohl stát například nový designový hotel a nové bydlení, které je v městské části Poruba velmi žádané,“ doplnila Hana Tichánková, náměstkyně primátora Ostravy.

Veletrh EXPO REAL je zaměřen na realitní trh, investiční příležitosti, developerské projekty – rezidenční i komerční, na architektonické trendy a územní rozvoj v oblasti nemovitostí. Vyniká významnou účastí developerů a investorů, rozvojových agentur, konečných uživatelů, odborných konzultantů, architektů, zástupců místních samospráv a států. Veletrh tak představuje unikátní platformu pro prezentaci projektů a investičních příležitostí jak pro místní samosprávy, tak i pro privátní subjekty. Zároveň poskytuje výjimečnou možnost navázat či posílit obchodní vazby.

VSTUP DO DISKUZE