Radim Sršeň z Dolních Studének řečnil k celému světu. Sundejte si růžové brýle, burcoval v OSN

Významnou a prestižní zkušenost má za sebou starosta Dolních Studének a náměstek ministra pro místní rozvoj Radim Sršeň. Jako jeden z hlavních řečníků vystoupil na globálním setkání členských států OSN na vysoké politické úrovni v New Yorku. Jeho vystoupení vzbudilo pozornost zejména svou otevřeností - rodák ze Šumperska se snažil přítomné delegace vyburcovat k větší spolupráci.

"Musíme se poučit z lekce, kterou nám uštědřila pandemie covid-19. To byl v řadě ohledů budíček," nabádal Radim Sršeň během svého projevu v OSN. Foto: mmr

Radim Sršeň prezentoval v New Yorku aktivity ČR v oblasti plnění Cílů udržitelného rozvoje Agendy 2030. Hlavním úkolem každoročního Fóra je, kromě monitoringu implementace cílů, i vzájemná výměna názorů a zkušeností mezi jednotlivými státy a identifikace přetrvávajících problémů a výzev. 

"Nesmíme natírat skutečnost na růžovo a od slov musíme přistoupit k činům. Jsme v poločase naplňování cílů udržitelného rozvoje a stav jejich naplňování je takřka zoufalý. Je třeba daleko více zapojit místní úroveň, mimo jiné jednotlivá města a obce," řekl mimo jiné Sršeň u hlavního řečnického pultu v sále OSN.

Štafetu převezme Petr Pavel

"Žijeme v éře, kdy ve společnosti sledujeme erozi důvěry v instituce na všech úrovních. Společný a přesvědčivý postup zemí napříč naší planetou pro prosazování udržitelného rozvoje nebyl nikdy důležitější. Musíme se poučit z lekce, kterou nám uštědřila pandemie covid-19. To byl v řadě ohledů budíček. Abychom se připravili na budoucí krize, musíme navazovat skutečná partnerství založená na vzájemné důvěře," pokračoval Radim Sršeň při své řeči, kterou uzavřel výzvou k většímu zapojení občanů: "Sečteno, podtrženo, svět musí pořádně zabrat. Napříč kontinenty, jednotlivými státy od vlád po místní samosprávy i partnery ze soukromého sektoru. A musíme zapojit ty nejdůležitější – občany. Jen vzájemnou spoluprací, podporou a skutečným partnerstvím můžeme splnění cílů udržitelného rozvoje dosáhnout. Věřím, že světoví lídři v tomto duchu povedou i zářijový summit v OSN, na němž po mně pomyslnou štafetu převezme prezident Petr Pavel."

Názory k článku

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.